Надгробен паметник

Движима културна ценност
Музей:
РИМ-Видин лапидариум
Отдел:
Лапидариум – античност
Наименование:
Надгробен паметник
Описание:
Надгробен паметник от шуплест варовик. В горното поле, над надписа , над арка е представен конник в ход надясно, а пред него в два реда – пет човешки бюста.Надписното поле е вдълбното и оградено със сложна профилирана рамка и венец от растителни орнаменти. Под него, в трето поле е разположена неясна фигура по дължина, обърната надясно, подобна на делфин.
Размери:
146/59/26см.
Надписи:
Надписното поле се състой от 8 реда: D(is) M(anibus) /Aur(elio) Titico v(ixit) a(nnis)/XL-Aur(eliae)-Sev(e)re/et Aur(elio) Apro/nianos (sic-Aproniano) b(ene) m(erenti)/ posu(e)r(int)/Aur9ELIUS) Bibi(bili?) v(ixit) a(nnis)/ LX et Ronele / v(ixit) a(nnis) III
Датировка:
4 век
Къде е намерен:
Рациария
Модел