Надгробен паметник

Движима културна ценност
Музей:
РИМ-Видин лапидариум
Отдел:
Лапидариум – античност
Наименование:
Надгробен паметник
Описание:
Надгробен паметник от шуплест варовик. Триъгълният фронтон е зает от розета и фланкиран с акротерии. Надписното поле е обградено с профилирана рамка и е заето с повреден латински надпис.
Размери:
160/59см.
Надписи:
Повреден латински надпис: D (is)/ M(anibus) /Aur(elio) Mund(o)/exar(c)h(o) n(umeri) D(almatorum)/ v(ixit) a(nnis) XX et Avr/eliae surae/v(ixit) a(nnis) XX e(t) Aur(eliae) Avgusstae (sic)/ v(ixit) a(nnis) LVIII /VIIII/ Aur(elius)Myrc(i)anus/ parentis – parentibus/ b(ene) m(erenti) p(osuit) D(is) M(anibus) Mercury/qui vix(i)t/ann(is)-XXV/ELICINIUS –L(ucius) Licinius /Polycarp9US0 et Epistesis /filio piiss(imo) fec(erunt)
Датировка:
Средата на I век
Къде е намерен:
Рациария
Модел