Надгробен паметник

Движима културна ценност
Музей:
РИМ-Видин лапидариум
Отдел:
Лапидариум – античност
Наименование:
Надгробен паметник
Описание:
Надгробен паметник от шуплест мек варовик. В конкавно сложно профилирана рамка е представен конник в движение надясно. Пред него - жена , държи в дясната си ръка малко дете, което протяга дясната си ръка към коня. Пред жената ина още един бюст на дете. Фигурите са третирани схематично и наивно.
Размери:
190/75/25см.
Надписи:
Надпис на латински: D/IS/ M/ANIBUS/ AUR/ELIO/ MUND/O/ EXAR /C/H/O/ N/UMERI/ D/ALMATORUM/ V/IXIT/ A/NNIS XX ET AV/RELIAE SURAE /V/IXIT/ A /NNIS/ XX E/T/ AUR/ELIAE/ AUGUSSTAE /SIC/ V/IXIT/ A/NNIS/ LVIII /VIIII/ AUR/ELIUS/ MYRC/I/ANUS/ R\PARENTIS-RARENTIBUS /B ENE/ M/ERENTI/ P/OSUIT/
Датировка:
4 век
Къде е намерен:
Рациария
Модел