Корниз

Движима културна ценност
Музей:
РИМ-Видин лапидариум
Отдел:
Лапидариум – античност
Наименование:
Корниз
Описание:
Фрагмент от коринтски корниз, варовик. Разделен на сима, гейсон, зъборез. Симата е гладка, неукрасена, днес заличена. Гейсонът е разнообразен, дели се на полета и конзоли. Полетата са рамкирани с широки профилирани ивици и йонийска кима от типа „овули и стрелички”. Конзолите са покрити с дъговидни орнаменти, подобни на модилоните. Гейсонът е отделен от зъбореза чрез йонийска кима , тип „овули и стрелички”. Зъборезът е характерен с висок профил и едри зъбци.
Размери:
140/138/55 см.
Къде е намерен:
Рациария
Модел