Стела

Движима културна ценност
Музей:
РИМ-Видин лапидариум
Отдел:
Лапидариум – античност
Наименование:
Стела
Описание:
Корниз, мраморен, фрагмент, украсен с палмети, превързани с панделки, пояс от едри зъбци и един ред овули.
Размери:
35/105/15 см.
Датировка:
3 век
Къде е намерен:
Рациария
Модел