Саркофаг

Движима културна ценност
Музей:
РИМ-Видин лапидариум
Отдел:
Лапидариум – античност
Наименование:
Саркофаг
Описание:
Саркофаг от бял варовик, с правоъгълно корито и стреховиден капак, отчупен, запазени са две части, крайни. Той е неукрасен, акротериите също са неорнаментирани, на места - отчупени. Коритото е цяло, с табула анзата на едната дълга страна, анепиграфна. От двете къси страни – по един отвор за метални скоби за захващане на капака
Размери:
232/115/100см.
Къде е намерен:
Рациария
Модел