Стела

Движима културна ценност
Музей:
РИМ-Видин лапидариум
Отдел:
Лапидариум – античност
Наименование:
Стела
Описание:
Вотивен олтар, посвещение на Hercules Victor, с правоъгълна форма, с четири полета, украсени с вдълбнати полета и профилирани рамки. Отчупена от едната страна на горния край. На лицевата страна е запазен надпис.
Размери:
104/77/68 см.
Надписи:
NERCUL(I) VICTORI/T.TITIUS/HERCVLA/NVS AVG/COL RAT/O(RD)O DEC/URIONUM/ TRI
Датировка:
Втората половина на 2 век
Къде е намерен:
Рациария
Модел