Стела

Движима културна ценност
Музей:
РИМ-Видин лапидариум
Отдел:
Лапидариум – античност
Наименование:
Стела
Описание:
Фрагмент от варовикова стела, в конкавна профилирана рамка, фланкирана от акротерии са представени два конника, а между тях – бюст на човек, под тях в профилирана рамка е обграден надпис на латински в четири реда.
Надписи:
Надпис на латински в 4 реда: D(is) M(anibus)/Aur(eliii) Maximiani/ ci(r)citori(s) v(ixit) ann(is) LII/ Aur(elius) Maximus vet(eranus)
Къде е намерен:
Рациария
Модел