Архитектурен детайл

Движима културна ценност
Музей:
РИМ-Видин лапидариум
Отдел:
Лапидариум
Наименование:
Архитектурен детайл
Описание:
Мраморен архитектурен детайл от османотурска обществена сграда, разделен на две полета с фриз от цветя и полегат орнамент. Форното поле е украсено с виещ се букет, привързан в основата с панделка. Долното поле е рамкирано с две врязани линии и е изпълнени с богат букет от цветя, поставени в кошница.
Размери:
156 см.
Датировка:
15-19 век
Модел