Надгробен паметник

Движима културна ценност
Музей:
РИМ-Видин лапидариум
Отдел:
Лапидариум – средновековие
Наименование:
Надгробен паметник
Описание:
Старохристиянски надгробен паметник от шуплест варовик. В средата с четириъгълно вдлъбнато поле е представен 12 редов надпис. Около него има рамка, встрани украсена с тройно начупена линия, завършваща с волути. Над надписа в кръгло вдълбнато поле е вместена релефна шестлистна розета, а под него отново в кръгла рамка е вписан релефен кръст. Надписното поле е счупено на три части и се реставрира.
Датировка:
14 век
Модел