Събития
17.10.2016

Прессъощение началана пресконференция 27.10.2016

На 27.10.2016 г. от 11:00 часа в пресцентъра на БТА – Видин се проведе начална пресконференция, организирана от Община Видин, по проект „Създаване на достъп за обществеността до сграда паметник на културата – Турски склад и създаване на Епиграфски център“, който се финансира по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността“.

Целта на събитието бе да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите на проекта, основните дейности и очакваните резултати от неговата реализация, както и представяне на новосъздадения интернет сайт по проекта.

 

Видео начлана пресконференция